Ερευνητικά Προγράμματα

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και υλικό για τα ερευνητικά προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι «Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών σχέσεων και η οπτική του φύλου: Συγκριτική προσέγγιση» και ΕΠΕΑΕΚ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ-ΦΥΛΟ-ΙΣΟΤΗΤΑ «Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες-θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης» του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

link : http://www.law.auth.gr/index.php?lang=el&rm=121&mn=220