• Home
  • /Administrative Board

Administrative Board

The administrative board of E.D.A.M. consists of :
  • Παντελής Λιάτας, Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Δ.Α.Μ.
  • Ιωάννης Αλαβάνος, Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.Δ.Α.Μ.