ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΔΑΜ-ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΠΡΟΣ: Την Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΔΑΜ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α’ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ. H απλή απόδειξη παραλαβής αιτήματος εξαιρετικών λόγων δεν καλύπτει τους αιτούντες ως προς τη νομιμότητα της παραμονής. Σε περιπτώσεις πρόδηλης βασιμότητας του αιτήματος (π.χ ύπαρξη παλαιότερων αδειών παραμονής) πρέπει να χορηγείται βεβαίωση τύπου Α.
 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ.α)Γυναίκες που έχουνγεννήσει στην Ελλάδα και αποδεικνύουν την παραμονή τους στη χώρα πέντε χρόνια μετά τη γέννηση, εφόσον ο συντηρών- σύζυγος και το παιδί διαθέτουν άδεια παραμονής β) Όσοι λαμβάνουν απορριπτική απόφαση επί αιτήματος πολιτικού Ασύλου ,μετά από αναμονή πέντε ετών και εφόσον διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα τα χρόνια αυτά .γ) υπήκοοι τρίτων χωρών  που έχουν εισέλθει με σπουδαστική βίζα, έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα.
 • Νομιμοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικόσιτοι ή σε αγροτικές εργασίες υπό την προϋπόθεση της προκαταβολής των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών 12 μηνών .
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ. Η δημιουργία περισσότερων κέντρων παραλαβής αιτημάτων εξαιρετικών λόγων ανά την Ελλάδα είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για την αποσυμφόρηση του μοναδικού κέντρου που λειτουργεί, όσο και για την οικονομική διευκόλυνση των αλλοδαπών που διαμένουν στην επαρχία.
 • Τροποποίηση άρθρου 21παρ6ν4251/2014 .Να ισχύει μόνο στην περίπτωση άδειας παραμονής που παρέχει πρόσβαση στην εργασία και να ισχύει αθροιστικά
 • Τροποποίηση άρθρου 26παρ2ν4251/2014 με προσθήκη περίπτωσης η) ονοματοδοσία τέκνων παράνομων αλλοδαπών
 • Τροποποίηση άρθρου 84.1βν4251/2014 Υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι σύζυγοι Ελλήνων, χάνουν το δικαίωμα αυτοτελούς άδειας παραμονής εφόσον ο γάμος δε διήρκεσε τρία χρόνια .Ο γάμος λύεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Συνεπώς, το χρονικό σημείο της λήξης του γάμου (για την τριετία) πρέπει να είναι όχι η κατάθεση της αίτησης διαζυγίου, αλλά η έκδοση αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου.
 • Επαναφορά της διάταξης 138παρ12β. Επαναφορά των μεταβατικών διατάξεων που τέθηκαν σε ισχύ για δύο μήνες (Ιούνιο-Μαιο2014)με προσθήκη και των περιπτώσεων απόρριψης αιτημάτων ανανέωσης άδειας παραμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος του συντηρούντος, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο . Η σύντομη εφαρμογή της διάταξης συνέβαλε στην αποσυμφόρηση των Διοικητικών Δικαστηρίων.
 • Επαναφορά σε ισχύ της διάταξης 138παρ13 Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα απόκτησης άδειας παραμονής επι μακρόν διαμένοντος με ευνοϊκές ρυθμίσεις ως προς το εισόδημα .
 • Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής α)Σε περίπτωση θανάτου συντηρούντος ,κατόχου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η σύζυγος να αποκτά δικαίωμα αυτοτελούς άδειας παραμονή. β) Αλλοδαπός κάτοχος ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής μετά την ενηλικίωση να έχει δυνατότητα απόκτησης άδειας παραμονής δεύτερης γενιάς.

 

 

Kοινοποίηση

 • Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών
 • Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών