Δελτίο Τύπου

Από τον Νοέμβριο 2015 η Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει επισημάνει τόσο γραπτά,όσο και προφορικά τη δυσχερή κατάσταση που επικρατεί στην Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών που εδρεύει στον Πειραιά  επί της Αγίου Διονυσίου 5, με αρμοδιότητα  την παραλαβή  αιτημάτων υπηκόων τρίτων χωρών  για χορήγηση άδειας  παραμονής. Το εν λόγω κέντρο δεν μπορεί  να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες τόσο  λόγω της έλλειψης προσωπικού όσο  και των ανεπαρκών κτιριακών εγκαταστάσεων… Για άμεση εξομάλυνση της κατάστασης και ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων προτείναμε  (α) τη δημιουργία ενός δεύτερου κέντρου παραλαβής αιτημάτων στη Θεσσαλονίκη με ταυτόχρονη αύξηση του προσωπικού που εξετάζει τις  αιτήσεις  στην Κεντρική Υπηρεσία (οδός Ευαγγελιστρίας) ή (β) την  πλήρη αποκέντρωση με μεταφορά όλης της διαδικασίας των εξαιρετικών λόγων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ανά την Ελλάδα ή  (γ) την ηλεκτρονική κατάθεση αιτημάτων με χρήση της  ψηφιακής υπογραφής από τους δικηγόρους σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους και την αύξηση του προσωπικού εξέτασης αιτήσεων .. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  κ.Β Αλεξανδρής απέστειλε δυο Επιστολές προς το Υπουργείο Εσωτερικών,  ζητώντας την επίλυση του προβλήματος Παράλληλα είχε πραγματοποιηθεί και συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύριο Ιωάννη Μουζάλα με αντιπροσωπεία δικηγόρων αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο ΔΣΑ Κ Γ Μπουλούκο και μέλη  ΔΣ της ΕΔΑΜ.

Στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7),  ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄80),προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), και άλλες διατάξεις» που είχε τεθεί  σε δημόσια διαβούλευση μεταξύ 5-12 Φεβρουαρίου    προβλέφθηκε  η  πλήρης Αποκέντρωση της διαδικασίας (άρθρο 16&7) .Την 31-03-2016 τελικά  δεν εισάγονται  προς ψήφιση οι διατάξεις που τροποποιούν τον ν. 4251 /2014 . Ο Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ Β.Αλεξανδρής  είχε αποστείλει επιστολή ,  ανταποκρινόμενος άμεσα σε σχετικό αίτημα μας , προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ζητώντας να εισαχθεί και ψηφιστεί με τροπολογία η πλήρης  Αποκέντρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, , υπήρξε συνάντηση του Αν. Υπουργού για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μουζάλα, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. Β. Αλεξανδρή και τον Επικεφαλής της Επιτροπής για θέματα Προσφύγων και Μεταναστών Π. Περάκη , ο κ. Μουζάλας δεσμεύτηκε ότι σε προσεχή νομοθετική πρωτοβουλία του, η οποία δε θα καθυστερήσει, θα ρυθμιστούν θεσμικά και πρακτικά ζητήματα δικηγορικού ενδιαφέροντος που έχουν ήδη επισημανθεί (αποκέντρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους).

Την 14- 06-2016 κατατίθεται στη Βουλή  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τροπολογία για Προσφυγικό και Μεταναστευτικό και  αποσύρεται . Κατατίθεται εκ νέου και περιλαμβάνει μόνο τις διατάξεις του προσφυγικού και ολοκληρώνεται η ψήφισή του .

Θεωρούμε ότι πλέον το υπουργείο πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα  με τη δέουσα σοβαρότητα  το πρόβλημα που καθημερινά  διογκώνεται και να λάβει σοβαρά υπόψη την προφανή πλέον παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την προκλητική ολιγωρία του  .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΜ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η Γραμματέας

Χρυσούλα Ελ.Μαρινάκη                                    Κατερίνα Δυοβουνιώτου