νέο συμβούλιο-εδαμ

Χρυσούλα Μαρινάκη του Ελευθερίου ΔΣΑ Πρόεδρος ( [email protected])
Ευστάθιος Πουλαράκης του Ιωάννη ΔΣΑ Α Αντιπρόεδρος ( [email protected])
Αναστάσιος Σμυρνής του Δήμου ΔΣΑ Β Αντιπρόεδρος ([email protected]
Δημήτρης Σηφακάκης του Παναγιώτη ΔΣΑ Γ Αντιπρόεδρος ( [email protected])
Δυοβουνιώτου Κατερίνα του Ιωάννη ΔΣΑ Γραμματέας ( [email protected])
Μαίρη Χατζηστρατή του Θεοδώρου ΔΣΑ Ταμίας ( [email protected] )
Μέλη:
Στυλιανή Γκαρτζονίκα του Ηλία ΔΣΑ ( [email protected])
Δήμητρα Καραμούζη του Νικολάου ΔΣΘ ( [email protected])
Νικόλαος Χριστόπουλος του Βασιλείου ΔΣΑ (aurelian_ [email protected])
Παντελής Λιάτας, Επίτιμος Πρόεδρος Ε.Δ.Α.Μ., Ιπποκράτους 13, Αθήνα, 21036163222