Έκτακτη Γενική Συνέλευση

                                                     ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δοικητικό συμβούλιο της ΕΔΑΜ καλεί τα μέλη σε έκτακτη γενική συνέλευση την Τρίτη -22- Οκτωβρίου ,ώρα 15:00 στην αίθουσα του τρίτου ορόφου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα :

                          «Ο νέος Μεταναστευτικός Κώδικας»
(κατάρτιση κειμένου με τις παρατηρήσεις μας ενώπιον του υπουργείου Εσωτερικών) .

Για το Διοικητικο Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ                       ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ