Εκδήλωση 22/05/2015

Στις 22 Μαίου 2015 η Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης διοργανώνει εκδήλωση με θέμα

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης : 1 χρόνος εφαρμογής» .

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.